Rezervace

Před rezervací zkontrolujte prosím dostupnost apartmánu v Kalendáři a přečtěte si Rezervační  podmínky a Ubytovací řád dole na této stránce. Odesláním vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a řádem. Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat a potvrdíme Vaší rezervaci.

Rezervační podmínky

S potvrzením rezervace Vám zašleme číslo účtu, kde požadujeme zaplatit 50% zálohu z ceny ubytování. Zbývající částku žádáme doplatit na účet do dne příjezdu. Rezervaci je možno zdarma stornovat nejpozději 14 dnů před příjezdem a záloha (nebo již uhrazená celá platba) bude vrácena v plné výši. Při pozdějsím stornu záloha 50% propadá. Při převzetí klíčů bude účtována kauce 2 000 Kč, která bude vrácena oproti řádnému předání  apartmánu zpět. Minimální pronájem apartmánu je na 2 noci. Během letních a jarních prázdnin je minimální délka pobytu 6 nocí. Čas příjezdu mezi 15:00 - 17:00 hod, čas odjezdu do 10:00 hod (nebo po individuální domluvě).

Ubytovací řád

Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). 

Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně je takto vzniklé škody host povinen uhradit na místě před svým odjezdem. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Host má za povinnost bezodkladně ohlásit případné předchozí škody v apartmánu či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám.

Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou. Tedy náklady spojené s výměnou zámků a to jak od apartmánu, tak od sklepu a vstupních dveří.

V celém objektu, stejně jako v před vstupem do domu, parkovišti a přilehlém pozemku, je přísný zákaz kouření. V případě porušení je účtována pokuta 5000 Kč a provozovatel může předčasně ukončit pobyt hosta.

Host nesmí provádět změny v ubytovacích prostorách (stěhovat a vynášet z pokoje nábytek a vybavení apod.). Dále je zakázáno používat v prostorách vlastní spotřebiče, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně, nabíječek telefonů a jiné elektroniky.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém vyhrazeném parkovišti před objektem. Tyto parkovací plochy jsou volně přístupné a provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

Host je povinen při odchodu z apartmánu zregulovat topení, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče a přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry. Dále zavřít okna a dveře, uzamknout apartmán a vchodové dveře do objektu. Při odchodu z místnosti pro uskladnění kol a lyží zhasnout světlo a místnost uzavřít.

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud host nedodržuje ubytovací podmínky a pokud hrubě porušuje dobré mravy.

Host je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 7:00 hod.

Apartmán je po dobu pobytu bez servisu personálu.